A magyarországi szerb nemzetiségről

A szerbek közössége a magyarországi nemzeti kisebbségek közül az egyik legerősebb nyelvi-, kulturális identitásjegyekkel rendelkező népcsoport. Betudható ez annak is, hogy a magyarsággal való több évszázados együttélésük során személyi elvű egyházi, és ehhez kapcsolódó nemzeti autonómiára tettek szert. A legjelentősebb közösségeik városi, polgári környezetben alakultak ki, és maradtak fenn mind a mai napig. Alegutóbbi népszámlálás alkalmával Magyarországon 3816-an vallották magukat szerb nemzetiségűnek, és 3388-an mondták azt, hogy szerb az anyanyelvűk.

A 2006. októberét követően 40 települési szerb kisebbségi önkormányzat alakult, melyből 14 Budapest különböző kerületeiben, 11 pedig Pest megyében működhet. E két helyen jött létre területi (megyei) szerb önkormányzat is.

Szerb Országos Önkormányzat (SZOÖ) évi 42,84 millió és 47,6 millió forint közötti  működési célú költségvetési támogatásban részesül. Az országos önkormányzat intézménye a Magyarországi Szerb Dokumentációs és Kulturális Központ, mely 6 regionális telephellyel rendelkezik, 2006-ban 27 millió forintos költségvetési támogatást kapott. E költségvetési hozzájárulás révén az SZOÖ megvásárolhatta a Budapest belvárosában korábban bérleményként használt, a szerb civil szervezetek és a szerb nyelvű hetilap szerkesztőség rendelkezésére álló irodahelységeket.

A magyarországi szerbek közoktatása keretében az ország 8 településén és Budapesten önálló szerb óvoda-, vagy óvodai csoport működik. Szerb tannyelvű általános iskola Budapesten, kétnyelvű tanintézmény Battonyán, összevont alsó tagozatos tannyelvű iskola Lóréven és Deszken van. További 3 településen szerb nyelvet oktató iskola működik. A magyarországi szerb közösség országos beiskolázású oktatási centruma a budapesti Szerb Általános Iskola és Gimnázium, melyben a tanulók létszáma a 2006/2007. tanévben 230 fő volt.

A magyarországi szerbek nyelvének és kultúrájának, azonosságtudatuk megőrzésében fontos szerepe van a Szerb Ortodox (Pravoszláv) Egyháznak. A legutolsó népszámlálás alkalmával 1914 fő vallotta magát szerb ortodox felekezethez tartozónak.

Magyarországon 41 szerb templom van, az egyházi szervezet élén a szentendrei Püspökség áll. A hitéletet 14 lelkész szolgálja, és a szerb iskolákban rendszeres hitoktatás folyik. A magyarországi szerbek egyik legrangosabb intézménye a Budai Szerb Ortodox Püspökség páratlan egyházművészeti gyűjteménye és könyvtára Szentendrén, amely egyben a szerb ortodox egyház tudományos központja is.
A magyarországi szerb közösség egyházi élete kiemelt eseménye az ún. Thökölyánum budapesti Veres Pálné utcai épülete részbeni megvásárlása. A nagy értékű ingatlan tulajdonjoga megszerzéséhez a közösség anyaországa nyújt kiemelt költségvetési támogatást.

A személyi jövedelemadó 1%-ának valamely civil szervezet részére történő 2006. évi felajánlás alapján, a szerbek szervezetei közül a deszki székhelyű Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület kapta a legnagyobb támogatást. A közösség önkormányzatainak s a civil szervezetek kulturális programjainak megvalósítását, a közösség anyanyelvű írott sajtójának megjelentetését a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatja.

A szerb közösség professzionális színjátszó társulattal rendelkezik, mely évi 30 millió forintos állami költségvetési támogatást kap. A Szerb Színház nagy sikerrel vesz részt a magyarországi nemzetiségi színházak találkozóin Budapesten, de kiemelkedő elismerésben részesültek az anyaországi bemutatók során is. A színház repertoárján anyanyelvű és magyar nyelvű előadások is szerepelnek.

A SZOÖ és a helyi szerb önkormányzatok élő és rendszeres kapcsolatokat alakítottak ki a szerbiai kulturális, tudományos, oktatásügyi, helyi önkormányzati és humanitárius intézményekkel. Gyakoriak a szerbiai előadóművészek magyarországi fellépései, szerbiai kiállítások, művészek bemutatása Magyarországon, a magyarországi szerb folklór együttesek fellépései Szerbiában.

Magyarország és Szerbia parlamenti elnökei kezdeményezésére 2006-ban Szegeden került megrendezésre a „Tolerancia tábor”, melynek résztvevői magyarországi szerb és magyar, illetve szerbiai magyar és szerb fiatalok voltak.