Nemzetiségi ifjúság, ifjúság és nemzetiség beszámoló a Budapesti Művelődési Központ első nemzetiségi szakmai fórumáról

A Budapesti Művelődési Központ – Budapest Főváros Önkormányzata közművelődési rendeletének eleget téve, módszertani szerepköréből eredően – szakmai fórumot szervezett 2017. december 19-én a Nemzetiségek Napja (december 18.) tiszteletére. A rendezvény, mint címe – Nemzetiségi ifjúság, ifjúság és nemzetiség – is mutatta a fiatalokra fókuszálva a nyelv, a hagyományőrzés és nemzetiségi identitás alakulásának kérdéseit jártuk körül.
Elsőként Szabó Mónika – Monika Szabová a Magyarországi Szlovákok Szövetsége ügyvezetője, főfoglalkozásban egy kiváló budapesti gimnázium tanügyi igazgatója tartott előadást, címe: Gyermekeink és ifjúságunk bevonása a nemzetiségi létbe.
Szabó Mónika vérbeli pedagógusként mutatta be a szlovák nemzetiségi kultúrába való belenevelődés intézményeit szerte az országban a formális, informális és nonformális képzések összes területén az óvodáktól a nemzetiségi tanárképzésig és az egyetemekig. A gyermekek igényeit alapul véve a szocializáció folyamatában a család szerepe alapvető, de az intézmények nyújtotta nyelvelsajátítási, nyelvhasználati lehetőségek is fontosak a szlovák nemzetiségi identitás kialakulása, kialakítása során. Mint azt az előadó hangsúlyozta, az identitás létrejöttének folyamatában a belső késztetés létrejötte nagyon lényeges, annak kialakításához van szükség a különböző támogatókra és támogatásokra.

  

A rendezvény második előadása a magyarországi németek kulturális központjának programkínálatáról szólt, a legautentikusabb személy, Ambach Mónika, az Ungarndeutsches Kulturzentrum igazgatója tolmácsolásában. Először is magyarázatot fűzött előadásának meghívón szereplő címéhez, ami ifjúsági nézőpontként említette a Blickpunkt nevű fotópályázatot, holott ez a pályázat minden megkötés nélkül, minden korosztálynak szánt bemutatkozási lehetőség a német nemzetiség életének fényképeken való dokumentálására. Ennek megfelelően szerencsére teljesen vegyes a jelentkezők korosztályi összetétele, mindössze a fotók interneten keresztül való feltöltése kíván a fiatalabbak számára talán természetesebbnek tűnő ismereteket – mondta. Másik nagy programjuk, a mozgóképes dokumentációra fókuszáló Abgedreht, azaz Leforgatva viszont túlnyomóan az ifjúság részvételére alapoz. E rendezvények komolyságát emelik a szakértőkből álló zsűrik döntései nyomán elnyerhető többszáz eurós díjak és az ünnepélyes díjátadók reprezentatív körülményei. Még megemlítendő – a teljesség igénye nélkül – az ifjúságot célzó másik ötletes programjuk, a Trachttag. Az elnevezés ebben a formában szójáték (a Sonntag, Montag, usw –re rímel), és egy olyan napot jelöl, amikor a fiatal a teljesen hétköznapi, szokásos öltözetéhez egy olyan ruhadarabot is illeszt, amiről úgy tartja, hogy nemzetiségi identitását is kifejezi. Teszi ezt akár minden feltűnés nélkül, pl. egy réklit (női alsóing) öltve, akár feltűnőbben, pl. kalapot, csizmát vagy valami romantikusabb „németes” női fejfedőt használva. Bensőségesebb rendezvényeknek az intézmény központja ad otthont a Lendvay utcában, ahol mindössze három fő, és egy félállású munkatárs gondoskodik a gazdag programválaszték szervezéséről, bonyolításáról és egy kiváló honlap működtetéséről (http://www.zentrum.hu/hu/ ) is.

Legnagyobb hazai nemzetiségünk, a romák budapesti képviseletében – megfelelve a BMK Budapestre fókuszáló tevékenységének – a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ igazgatója Kathy-Horváth Lajos szólt hozzá témánkhoz. Röviden ismertette a roma nemzetiség csoportjainak sokszínűségét és annak következményét, hogy e nemzetiség nem államalkotója egyetlen országnak sem, nincsen olyan anyaországa, ami nemzetközi jogi súlyával és állami státuszából eredő felelősséggel felvállalná e népcsoport képviseletét, támogatását. Ezért olyan nagy érték, hogy hazánkban a romák is megkapták a nemzetiségi státuszt és jogokat, valamint élvezik a vezetés felelős támogatását a főváros részéről is. Ennek kifejeződése többek között az általa vezetett intézmény, amelyben ő nemzetközi hírű zenészként a fiatal generációk zenei tehetséggondozásával kapcsolatos ügyeknek szenteli energiái nagy részét. Magával hozott csodás hegedűjén bemutatta születőben lévő új kompozíciójának egy néhány perces részletét. Ezzel a zene nyelvén, roma identitását is megjelenítő darabbal fejezte ki szakmai és emberi elismerését a nemzetiségek érdekében tett minden erőfeszítés iránt, jókívánságait a résztvevők és a hazai nemzetiségek számára az ünnepekre és az új évre. Megemlítette továbbá, hogy szívesen részt venne nagyobb szabású fővárosi rendezvényen is, ahol szélesebb körű összefogás mellett nagyobb nyilvánosságnak mutatkozna be a főváros nemzetiségeinek kulturális élete.

Záró előadásában a tudományos megközelítés felől Dr. Bali János, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet igazgatója A magyarországi nemzetiségek identitásának hasonló és különböző kérdéseit tekintette át a történelem perspektívájától a jelen panorámájának bemutatásáig, ebben különös tekintettel a soknemzetiségű főváros szerepére. Például korábbi sportkutatásai alapján elmondhatta, hogy az eredetileg német névvel és mintára, német nemzetiségi alapítású Tempo Franzstadt, Frazstädter Tempo Club volt az alapja a később magyar nemzeties szurkolóiról is elhíresült neves fővárosi sportklubnak. A nemzetiségi emlékezet fővárosi helyeinek, emlékműveinek örömteli bővülése mellett felhívta a figyelmet a világháló nemzetiségi kultúrákat bemutató, támogató tartalmaira, oldalaira is, melyek gyarapodása mindig felbecsülhetetlen értéket jelent. Egyes kiadványok internetes megjelenése, (újra) megjelentetése további szervező munkát igényel, ilyen például a Roma Kultúra Virtuális Háza.

 

Nemrég a Néprajzi Társaság Nemzetiségi Osztálya és az Országos Idegennyelvű Könyvtár nemzetiségi részlege (https://www.oik.hu/web/nemzetisegi) kibontakozó együttműködésének örülhettünk, mivel utóbbi felajánlotta technikai segítségét a nemzetiségi néprajzi kiadványok webes publikációjához.
Lágler Péter

Fényképek: Lamperth Csaba, Ludové Noviny, (beszámoló itt: http://wés BMKww.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/25809-narodnostna-mlade-mlade-a-narodnos), valamint BMK-dokumentáció. A Zentrum tudósítása magyarul: http://www.zentrum.hu/hu/2017/12/nemzetisegi-ifjusag-ifjusag-es-nemzetiseg/