Német nemzetiségi szervezetek és kisebbségüggyel foglalkozó szervezetek

Német nemzetiségi szervezetek

„Braunhaxler” Óbudai Német Hagyományokat Ápoló Egyesület
Elnök: Tauner Tibor

Cím: 1032 Budapest, Szőlő u. 72.

Deutsches Theater Budapest
Cím: 1074 Budapest, Rákóczi út 62.
Telefon/Fax: +36-1/342-0864
E-mail: intendanz@deutschestheater.hu
Honlap: www.deutschestheater.hu

„Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége” Egyesület
Elnök: Szujer Józsefné

Cím: 1204 Budapest, Dessewffy u. 2.

Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete
Elnök: Kaltenecker Antalné

Cím: 1215 Budapest, Árpád u. 1.

Magyarországi Német Fiatalok Közössége (GJU Ifjúsági szervezet)
Cím: 7624 Pécs, Mikes Kelemen u. 13.
Telefon: + 36 20/298-7918
E-mail: buro@gju.hu

Magyarországi Német Nemzetiségi Tájházak
Kapcsolattartó: Jaszmann Gabriella 

Cím: 2040 Budaörs, Budapesti út 45.
E-mail: g.jaszmann@heimatmuseum.hu
Telefon: +36 23 / 440-217
Fax: +36 23 / 440-217
Web: www.heimatmuseum.hu

Magyarországi Német Színház
Cím: 7100 Szekszárd, Garay tér 4.
Telefon: +36 74/316-533
Fax: +36 74/316-725
E-mail: info@dbu.hu
Honlap: www.dbu.hu

St. Gerhards-Werk Ungern E.V. Magyarországi Katolikus Németek Egyesülete
Elnök: Dr. Hambuch Vendel

Cím: 1065 Budapest, Nagymező u. 49. II/3.

PaThália Színtársulat – Friedrich Schiller Gimnázium
Cím: 2085, Pilisvörösvár/Werischwar, Szabadság út 21.
Telefon/fax: +36 26/330-140
Kapcsolattartó személyek:
Dr. Guth Zoltán, iskolaigazgató
Honlap: http://www.schillergymnasium.hu
E-mail: gimi1@t-online.hu
Faragó Tímea társulatvezető
E-mail: laientheater@pa-thalia.hu
E-mail: laientheater@hotmail.com

Német kisebbségüggyel foglalkozó szervezetek

Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa
Elnök: Heilig Ferenc elnök, 

Cím: 1062 Budapest, Lendvay u. 22.
Telefon: 06 1 269-1085
E-mail: landesrat@yahoo.de
Honlap: www.landesratforum.de

Magyarországi Német Írók és Művészek Szövetsége (VUDAK)
Elnök: Schuth János

Cím: 1062 Budapest, Lendvay u. 22.

Magyarországi Német Iskolaegyletek Szövetsége
Elnök: Oszvald József

Cím: 1062 Budapest, Lendvay u. 22.

Német Kulturegyesület- Deutscher Kulturverein
Cím: 1065 Budapest, Nagymező 2.
Telefon: 06 1/269-1711; 06 1/269-1713
E-mail: hambuch@hdsnet.hu
Kapcsolattartó : Dr. Hambuch Vendel

Germanisztikai Intézet
Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
Telefon: (+36-1) 460-4401 , fax: (+36-1) 460-4409
E-mail: germanistik@mailbox.hu
Igazgató: dr. Manherz Károly

Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ
Cím: 1062 Budapest, Lendvay u. 22.
Telefon: (+36-1) 373-0933
Fax: (+36-1) 373-0932
Honlap: http://zentrum.hu/

Geothe-Institut Budapest
Igazgató: Jutta Gehrig 

Telefon: +36 1 374 4072
Fax: +36 1 374 4080
E-mail: gehrig@budapest.goethe.org
Cím: 1092 Budapest, Ráday utca 58.
Telefon: +36 1 374 4070
Fax: +36 1 374 4080
E-mail: info@budapest.goethe.orgil@budapest.goethe.org
Honlap: www.goethe.de/Ins/hu/bud/huindex.htm

Magyarországi Német Pedagógiai Intézet
Cím: 7624 Pécs, Mikes Kelemen u. 13.
Telefonszám: (+ 36) 72/514-071
Faxszám: (+ 36) 72/514-072
E-mail: info@udpi.hu
Weboldal: www.udpi.hu

Magyarországi Németek Könyvtára
Cím: 1062 Budapest, Lendvay u. 22.
Telefonszám: (+36) 1/354-0881
Faxszám: (+36) 1/354-0881
E-mail: info@bibliothek.hu
Weboldal: www.bibliothek.hu