Pályázat a Csoóri Sándor Alapprogramból nyerhető támogatásra

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a Csoóri Sándor Alapprogramból nyerhető támogatásra. Benyújtási határidő: 2018. április 21.
A program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 2018-ban 4.360.000.000 Ft, azaz négymilliárd-háromszázhatvanmillió forint.
A nyílt pályázati eljárásban elnyerhető támogatás altémái és mértéke
– Néptáncegyüttesek szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 1 830 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 8 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
Az altémában a Kárpát-medencében, és Moldvában működő néptáncegyütteseknek pályázni lehet népviseletek és azok kiegészítőinek vásárlására, készíttetésére; élő népzenei szolgáltatás igénybevételére; a próbatartást segítő kis értékű technikai eszközök beszerzésére; oktatók tiszteletdíjára; belföldi, határon túli (Kárpát-medence és Moldva) útiköltségre.
– Táncházak szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 220 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 2 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
Az altémában pályázatot nyújthatnak be a hazai és külhoni táncházak és folkklubok, közművelődési szervezetek, önkormányzatok, a komplex, a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő nemzetiségek népművészeti világát bemutató programjainak támogatására. A támogatás kérhető az oktatói, előadói tiszteletdíjakra; az oktatást és az élőzenei szolgáltatást segítő kis értékű technikai eszközök beszerzésére; hangtechnikai szolgáltatás díjára; reklám- és propagandaköltségre; utazási költségre.
– Népzenei együttesek, népdalkörök szakmai támogatása, a közösségek megerősítése
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 530 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 2 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
Az altémában a Kárpát-medencében és Moldvában működő szervezetek támogatást igényelhetnek oktatói tiszteletdíjakra; szakmai továbbképzésekre, oktatási segédanyagok vásárlására, hangszerbeszerzésre és –felújításra; tanuláshoz, gyűjtéshez szükséges kisértékű technikai eszközök beszerzésére, egységes fellépőruha készíttetésére; demoanyag készítésére, belföldi, határon túli (Kárpát-medence és Moldva) útiköltségre.
– A tárgyalkotó népművészeti közösségek szakmai tevékenységeinek támogatása, a tudásátadás elősegítése, a közösségek megerősítése
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 500 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás:
a) Infrastruktúra fejlesztés (Beruházás) esetén: 8 000 000 Ft
Az altémában a Kárpát-medencében és Moldvában működő szervezetek az a) pont szerint támogatást kérhetnek a tudásátadás céljából működtetett alkotóház, alkotóműhely, műhelygaléria, népi kézműves bemutatóhely felújítására, kialakítására.
b) szakmai munka támogatása esetén: 10 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás mindkét altéma esetében: 300 000 Ft
Az altémában a Kárpát-medencében és Moldvában működő szervezetek a b) pont szerint támogatást kérhetnek a tudásátadás céljából eszköz- és alapanyag beszerzésre, utazási költségre, oktatói-, tanfolyami díjakra, szakmai konferenciákon való részvételre.
A pályázat mellékleteként csatolni kell a Népművészeti Egyesületek Szövetségével, vagy a Hagyományok Házával kötött szakmai együttműködési megállapodást. (A szakmai együttműködési megállapodás sablonja a pályázati kiírás 1. számú melléklete.)
Az altéma a) és b) pontjait a benyújtásnál külön-külön altémaként kérjük figyelembe venni!
– Népzene-oktatási programok megvalósítása
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 330 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 8 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
Az altémában pályázni lehet a Kárpát-medencében, és Moldvában működő civil szervezeteknek, közművelődési intézményeknek olyan népzene-oktatási programok megvalósítására, melyek az autentikus népzenei hagyományokon alapuló közösségépítést tekintik fő céljuknak. A támogatás kérhető az oktatói díjakra; meghívott előadók tiszteletdíjára, szakmai továbbképzésekre, szakmai táborokban való részvételre, az oktatást segítő kiadványok és kis értékű technikai eszközök beszerzésére; hangszervásárlásra és –felújításra; oktatók utazási költségére. Hangszervásárlásra és -felújításra maximum az igényelt támogatás 50%-a fordítható.
– Országos, regionális és megyei hatókörű népművészeti szervezetek közösségfejlesztő, hálózaterősítő és szakmai programjainak a megvalósítása
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 700 000 000 Ft
Országos hatókörű szakmai szervezet részére:
Legmagasabb igényelhető támogatás 40 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
Regionális hatókörű szakmai szervezet részére:
Legmagasabb igényelhető támogatás: 15 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
Megyei hatókörű szakmai szervezet részére:
Legmagasabb igényelhető támogatás 8 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
Az altémában pályázni lehet szakmai konferenciák és rendezvények támogatására, minőségbiztosítási programok megvalósítására, tehetséggondozási programokra, népviseletek és azok kiegészítőinek vásárlására, készíttetésére; élő népzenei szolgáltatás igénybevételére; az oktatást segítő kiadványok és kis értékű technikai eszközök beszerzésére; hangtechnikai szolgáltatás díjára; reklám- és propagandaköltségre; oktatói, előadói tiszteletdíjra; belföldi, határon túli (Kárpát-medence és Moldva) útiköltségre.
A tárgyalkotó megyei és regionális népművészeti szervezetek pályázatait a 4.4. altémában kérjük beadni.
– Határon túli hivatásos magyar néptáncegyüttesek támogatása
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 250 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 40 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 5 000 000 Ft
Az altémában pályázni lehet népviseletek és azok kiegészítőinek vásárlására, készíttetésére; élő népzenei szolgáltatás igénybevételére; új színpadi produkciók megvalósítására, a próbatartást, az oktatást segítő kiadványok és kis értékű technikai eszközök beszerzésére; hangszervásárlásra és –felújításra; hangtechnikai szolgáltatás díjára; reklám- és propagandaköltségre; oktatói, előadói tiszteletdíjra; Kárpát-medencén belüli turnék megvalósítására, útiköltségre.

A programban kizárólag a hagyományőrzés és a néphagyomány gondozásának területén tevékenységet folytató, legalább két éve folyamatosan és rendszeresen működő, jogi személyiségi háttérrel rendelkező csoportok vehetnek részt, amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER http://www.emet.gov.hu/hatter_1/eper/) regisztráltak.
FIGYELEM! Az EPER Internet Explorer és Mozilla Firefox böngésző támogatottságú program, más böngésző használata (pl.: Chrome, Opera, stb.) funkcióvesztéssel járhat!
Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2018. április 21. 23:59 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben a fenti határidőig véglegesítésre került.
Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó legfeljebb két altémában nyújthat be támogatási igényt.
A tagintézmény kizárólag a székhelyintézmény/intézményfenntartó útján nyújthat be pályázatot.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2018. július 3.
A részletes pályázati kiírás a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapjáról tölthető le.
http://www.emet.gov.hu//_userfiles/felhivasok/csoori_18/cssa_palyazati_kiiras_2018_1_.pdf