SZERB  

 

Szerb Országos Önkormányzat Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, pályázati referens munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 28.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3. 2

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. b) A Szerb Országos Önkormányzat által kapott támogatások tekintetében • figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, és a pályázatok beadási határidejét, különösen a  az önkormányzat és intézményei folyamatos működéséhez biztosított támogatások,  az önkormányzat beruházásait finanszírozó támogatások,  az önkormányzat kulturális és oktatási céljaihoz nyújtott szerbiai és magyarországi támogatások tekintetében, • pályázati lehetőség esetén összegyűjti és előkészíti a pályázatok benyújtásához szükséges dokumentumokat, gondoskodik a pályázat határidőre történő benyújtásáról, • a támogatók részére összegyűjti, kitölti, eljuttattja a támogatói okiratok elkészítéséhez szükséges dokumentumokat, • a támogatások felhasználásáról analitikus nyilvántartást vezet, • a támogatói okiratok alapján figyelemmel kíséri a támogatások elszámolási határidejét, összegyűjti és rendszerezi az elszámoláshoz szükséges dokumentumokat, elkészíti az elszámolásokat és az elszámolások esetleges hiánypótlásait, • a kötelező közzétételi listához táblázatot készít a kapott támogatásokról és gondoskodik annak aktualizálásáról. • a Szerb Országos Önkormányzat Kulturális Bizottsága támogatásokkal kapcsolatos témában tartott ülései jegyzőkönyvének vezetése.

Ellátandó feladatok:

 1. c) Munkaköréhez kapcsolódóan folyamatos kapcsolatot tart a pályázó szervezetekkel, az önkormányzat tisztségviselőivel, a hivatal és az intézmények vezetőivel, munkatársaival, a pályázatokat kiíró szervezetek munkatársaival. d) A hivatalvezető utasítására, vagy saját kezdeményezésére olyan eseti feladatokat is teljesíteni kell, amelyek munkaköri leírásában tételesen nem szerepelnek, de a munkakör rendeltetéséből megállapíthatóan munkakörébe tartoznak, vagy szükséghelyzetből adódnak

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 1. a) A Szerb Országos Önkormányzat által nyújtott támogatások tekintetében a Szerb Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzata alapján • a hivatalvezető utasítására előkészíti a pályázati kiírásokat, fogadja, rendszerezi és ellenőrzi a beérkező pályázatokat, szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a pályázó szervezeteket, • a pályázatokról szóló döntés után előkészíti a támogatói okiratokat és azok szükséges mellékleteit, • a szabályzat alapján analitikus nyilvántartást vezet a nyújtott támogatásokról, • figyelemmel kíséri a pályázatok elszámolását, minden év október 31-ig írásban felszólítja azokat szervezeteket, amelyek nem számoltak még el, • a beérkezett támogatások elszámolásait a támogatási szerződések alapján tartalmi és formai szempontból ellenőrzi, szükség esetén hiánypótlási felhívást küld, • amennyiben a támogatás elszámolása rendben megtörtént, és elfogadásra került, a pályázó szervezeteket erről írásban értesíti, • a kötelező közzétételi listához táblázatot készít a nyújtott támogatásokról és gondoskodik annak aktualizálásáról.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről az irányadók.            

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Szerb nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, anyanyelvi szintű nyelvtudás,
 • előny – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola,
 • Adminisztratív munka – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák: Jó szintű Kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szerb Országos Önkormányzat Hivatala címére történő megküldésével (1055 Budapest, Falk Miksa utca 3. 2 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Pályázati referens.

vagy

 • Elektronikus úton dr Gergev Adrienn részére a ssm@t-online.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

szakmai tapasztalat alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Forrás: https://kozigallas.gov.hu/