Pályázat nemzetiségi referens munkakör betöltésére

A Közszféra Állásportálja

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Polgármesteri és Jegyzői Törzskar Képviselői Csoport nemzetiségi referens
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Elvárások: • Jogász végzettség • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Feladatok: – Részt vesz a Budapest XII. kerületi Bolgár-, Görög-, Horvát-, Lengyel-, Német-, Örmény-, Roma-, Szerb-, Ukrán- és Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi üléseinek, valamint az elnökkel együttműködve az előterjesztések előkészítésében. Részt vesz a testületi üléseken. – Ellátja az előterjesztések törvényességi szempontú vizsgálatát. – Áttekinti a nemzetiségi önkormányzatok szerződéseit, jegyzőkönyveit. – Részt vesz a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások előkészítésében, felülvizsgálatában. – Részt vesz a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos szabályzatok megalkotásában, felülvizsgálatában. Javaslatot tesz megalkotásukra, módosításukra. – Közreműködik a nemzetiségi önkormányzatok levelezésében, ügyintézésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Illetmény, juttatások megállapodás szerint az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •       Magyar állampolgárság,
  •       Cselekvőképesség,
  •       Büntetlen előélet,
  •       Felsőfokú képesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       Nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       szakmai önélatrajz és a végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Katalin humánpolitikai referens nyújt, a 224-5900/5196 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Juhász Katalin részére a juhasz.katalin@hegyvidek.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör a döntést követően azonnal betölthető. A pályázatra várjuk nyugellátásban részesülők jelentkezését is.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       www.hegyvidek.hu – 2023. január 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amit kínálunk: • Illetmény, juttatások megállapodás szerint • Cafetéria • Stabil háttér • Barátságos csapat, igényes munkakörnyezet

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hegyvidek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. január 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Forrás: kozigallas.hu